ESG Business Partner: een nieuwe rol?

Als je ESG goed wilt beleggen binnen een organisatie, is het van groot belang dat duurzaamheid wordt verankerd in de gehele organisatie. Het is een illusie te denken dat ESG puur en alleen een aangelegenheid is voor de financiële afdeling. Deze afdeling is immers de bron van vele rapportages en veelal het aanspreekpunt voor de accountants. Dus vanuit de ontwikkeling dat de accountants ook de ESG audits zullen gaan verzorgen, is die link al snel gelegd.

Echter ESG is iets van de organisatie als geheel. Sterker nog, misschien wel van de gehele keten als je het echt goed bekijkt. Het zou namelijk zomaar zo kunnen zijn dat je als organisatie denkt ESG nog even buiten de deur te kunnen houden, totdat één van je grotere klanten bij je aanklopt om input voor hun ESG rapportage. Je kunt er dus eigenlijk gewoon niet onder uit om al een begin te maken.

Allemaal leuk en aardig, maar hoe pak je dit dan aan en hoe zorg je ervoor dat het inderdaad tot in de haarvaten van je organisatie neerdaalt? Hoe zorg je ervoor dat iedereen binnen de organisatie in zijn of haar dagelijkse handelen duurzaamheid / ESG in het vizier heeft?

Het mag duidelijk zijn dat het begint met de “tone at the top”. ESG moet opgenomen worden in de strategie van iedere organisatie wil je hier succesvol naar kunnen gaan handelen en vervolgens over kunnen gaan rapporteren. Vanuit deze strategie moeten ieders doelstellingen worden afgeleid. Bij deze exercitie zal er steeds getoetst moeten worden in hoeverre er nog voldoende aansluiting is bij de ESG doelstellingen.

Als de doelstellingen vastgelegd zijn, kun je er vervolgens KPI’s aan koppelen om de realisatie daarvan meetbaar te maken. In de praktijk zal dus vrijwel iedere afdeling en iedere medewerker hier mee in aanraking gaan komen.

Een grote (gedrags)verandering dus. En van verandering weten we dat het soms even duurt voordat je bent waar je wilt zijn.

Uiteindelijk zal in ieders taak- en functieomschrijving ESG worden opgenomen. Maar ik sluit niet uit dat er intern één of meerdere procesbewakers aangesteld worden om collega’s steeds weer te challengen op het duurzaam handelen. Ontstaat er daarmee een nieuwe rol binnen een organisatie?

Misschien ontstaat er wel een rol in de vorm van een ESG business partner. Ik zie het voor me dat er één of meerdere medewerkers deze functie toebedeeld krijgen. Professionals die in staat zijn data gedreven te werken, maar tegelijkertijd ook dicht tegen de business zitten. Die zich goed kunnen verplaatsen in de rol en verantwoordelijkheden van collega’s. Die communicatief sterk en overtuigend zijn. Die draagvlak kunnen creëren en vanuit enthousiasme hun collega’s meekrijgen om zo de transitie te versnellen. Professionals die steeds op basis van dashboards real time inzicht hebben in de ESG performance van een organisatie. Die vanuit risicomanagement kunnen inschatten waar de prioriteiten liggen en welke acties of escalaties nodig zijn. Natuurlijk zie ook ik hier een overlap met de rol en skillset van een business controller. Maar dan wel business controllers die zelf een passie hebben voor duurzaamheid. Vallend onder en rapporterend aan zowel de CEO als de CFO van de organisatie.

Delen jullie deze gedachten? We horen het graag van je tijdens ons evenement op 21 maart a.s. waarin ESG en de praktische toepassing hiervan aan bod zullen komen. Meer weten? Neem vooral contact op met Marloes van Egeraat via marloes@fitin.finance of 06-14957034.

Solliciteer direct!    Meest recente blogs