AI binnen Finance & Control

Artificial Intelligence (AI) heeft de manier waarop we leven en werken drastisch veranderd en biedt talloze mogelijkheden. Ook binnen Finance & Control. Het financiële werkveld is / was voor een groot deel afhankelijk van menselijke expertise en handmatige processen. Maar ook dat werkveld is nu aan het transformeren dankzij de mogelijkheden die AI biedt.

In ons 2-jarig traineeship besteden we aan dit onderwerp veel aandacht. Onze consultants beschikken daarnaast over een betaalde versie van Chat GPT, wat hen ondersteunt in hun dagelijkse werkzaamheden. Of het nu gaat om een prognose of het opsporen van een fout in een formule in Excel. Lennart Koch en Sven Veldman (beiden werkzaam voor Helloprint) nemen onze trainees op inspirerende èn pragmatische wijze mee in de mogelijkheden van AI.

In deze blog zullen we de verschillende toepassingen van AI in Finance & Control verkennen en de voordelen en uitdagingen die hiermee gepaard gaan, bespreken.

1. Geautomatiseerde boekhouding en facturatie

Eén van de meest voor de hand liggende toepassingen van AI binnen Finance & Control is de automatisering van (een deel van de) boekhoudkundige taken. AI-gestuurde software kan routinematige taken zoals facturatie, onkostendeclaraties en reconciliatie van bankafschriften uitvoeren met minimale menselijke tussenkomst. Deze automatisering bespaart niet alleen tijd, maar vermindert ook de kans op menselijke fouten, wat leidt tot nauwkeurigere financiële rapporten.

2. Voorspellende analyses en risicomanagement

Een andere belangrijke toepassing van AI in Finance & Control is voorspellende analyse. AI-algoritmen kunnen enorme hoeveelheden historische data analyseren om trends en patronen te identificeren. Deze informatie kan worden gebruikt om toekomstige financiële prestaties te voorspellen en risico’s in kaart te brengen en te beheersen. Bedrijven kunnen hierdoor beter geïnformeerde beslissingen nemen over investeringen, kredietverlening en risicomanagement. Een belangrijk aandachtspunt is wel de kwaliteit van de input, want dat is een belangrijke voorwaarde voor het maken van nauwkeurige voorspellingen.

3. Fraudedetectie

Fraudedetectie is een gebied waar AI zich bijzonder goed heeft bewezen. Traditionele methoden voor fraudedetectie zijn vaak reactief en tijdrovend. AI, daarentegen, kan real-time transacties monitoren en verdachte activiteiten onmiddellijk identificeren. Door gebruik te maken van machine learning en patroonherkenning, kunnen AI-systemen afwijkingen in financiële transacties opsporen die kunnen wijzen op fraude.

4. Kostenbeheersing, forecasting en budgettering

AI kan ook helpen bij kostenbeheersing, forecasting en budgettering. Door historische uitgaven te analyseren en te vergelijken met het huidige budget, kan AI afwijkingen identificeren en suggesties doen voor kostenbesparingen. Bovendien kunnen AI-gestuurde systemen forecasts en budgetprognoses opstellen die nauwkeuriger zijn dan voorheen.

Conclusie

AI neemt een steeds grotere rol in de dagelijkse werkzaamheden binnen Finance & Control. Het kan bedrijven en mensen helpen om beter te kunnen presteren in een steeds complexer en dynamischer economisch landschap.

Met de juiste aanpak kan AI van grote toegevoegde waarde zijn in het dagelijkse leven van een financial. Daarom maakt dit ook deel uit van ons 2-jarig traineeship. Wil je weten wat er nog meer in ons traineeship aan bod komt? Neem dan contact op met Rick van Beers, onze HR Talent Manager.

Solliciteer direct!    Meest recente blogs