CFO in pole position

In oktober van dit jaar (2019) las ik dit artikel. Een artikel waarin een duidelijke link werd gelegd met de F1 sport. Mede natuurlijk door het boek “CFO in pole position” (geschreven door Mohamed Bouker, Frank Geelen en Nart Wielaard) is die link met de sport natuurlijk al snel gemaakt. Een mooie vergelijking, maar laten we het nu nogmaals beschouwen met die veelbesproken laatste race nog relatief vers in onze gedachten.

De winst van Max Verstappen verandert niets aan het gegeven dat digitalisering en vergaande automatisering grote invloed (gaan) hebben op de dagelijkse gang van zaken op een gemiddelde financiële afdeling.

Het werk op de financiële afdeling heeft door de inzet van nieuwe technologieën een ander karakter gekregen of zal dit binnen afzienbare tijd gaan krijgen. Automatisering door bijvoorbeeld het toepassen van RPA heeft tot gevolg dat veel administratieve taken verdwijnen, zoals bijvoorbeeld het verwerken van inkomende facturen.

Daarnaast is data voor een diversiteit aan medewerkers veelal op een eenvoudige manier te ontsluiten uit de systemen en is de output ook nog eens duidelijk en op aansprekende manier vormgegeven.

Organisaties en het speelveld waarin ze actief zijn, worden steeds complexer en minder voorspelbaar. En hier is ook een mooie parallel te maken met die laatste race. Beslissingen moeten steeds sneller worden genomen. Minder op basis van gevoel, meer op basis van data en feiten. Rekening houdend met verschillende scenario’s. Vooruit kijken, nadenken over wat er nog niet is. En vergeet daarin ook niet de meest onwaarschijnlijke scenario’s in beschouwing te nemen.

Want wat kunnen we leren van die laatste F1 wedstrijd van dit seizoen? Je kunt beschikken over allerlei data voortkomend uit technische snufjes. Je kunt je laten afleiden door de communicatie van je grootste concurrent. Het weer kan (technisch gezien) tot op de minuut worden voorspeld. Toch kan er van buitenaf iets gebeuren (zoals een crash, een besluit van hogeraf) waardoor je er in 1 klap anders voorstaat. Hoe hou je dan je hoofd koel? Door een besluit te kunnen nemen dat past bij je strategie, gebaseerd op je eigen kennis, inzicht, feiten en betrouwbare data (het liefst zonder al te veel emotie) en daarop een team aan te kunnen sturen.

En dat is eigenlijk precies waar het steeds meer binnen finance om draait. Vooruit kijken, optreden als business partner. Onafhankelijk en betrouwbaar zijn.

In het boek “CFO in pole position” beschrijven de auteurs ook dat zij een een verschuiving zien in de rol van de CFO van de traditionele boekhouder naar die van business partner. “Integraal, verbindend en holistisch zijn de sleutelbegrippen die adviesbureaus hanteren voor een succesvolle digitale transformatie. De schotten tussen de traditionele kokers in organisaties moeten weg.”

Een financial / CFO mag kritisch zijn. In het eerder aangehaalde artikel wordt geschreven dat Bouker, één van de auteurs, de CFO ziet in een nieuwe rol, namelijk die van dirigent in het organisatieproces. Dat doet mij denken aan een congres dat ik ooit heb bij mogen wonen waarin samenwerking en het aansturen van teams werd uitgelegd met behulp van een orkest en een dirigent. Misschien tijd om in een volgend blog de link te leggen met het programma Maestro?

Solliciteer direct!    Meest recente blogs